Soustvarjamo BIM že več kot 13 let.             +386 (0)41 360 464              info@zivahisa.si

Open BIM

Kaj je uradna definicija Open BIM-a?

Open BIM (Building Information Modelling) je univerzalni pristop k skupinskemu projektiranju, izgradnji in upravljanju zgradb, ki temelji na odprtih standardih in delovnih procesih. Open BIM idejo so ustvarili v združenju buildingSMART in nekaterih vodilnih podjetjih programske opreme, ki uporabljajo buildingSMART podatkovni model.

Kaj je cilj Open BIM koncepta?

Edini cilj Open BIM koncepta je promoviranje »open« sodelovanja pri delovnih procesih za boljšo koordinacijo pri projektih. Ta cilj se dosega z jasnimi definicijami, jasnimi zahtevami in upoštevanjem dobre prakse.

Kdo je ustvaril Open BIM koncept?

Open BIM koncept sta ustvarila Tekla in GRAPHISOFT, podprt pa je s strani različnih združenj, kot je buildingSMART. Člani Open BIM-a stalno sprejemajo nove člane, ki so pripravljeni podpreti splošne cilje in izpolniti dogovorjene zahteve.

Kaj Open BIM ponuja?

Open BIM ponuja različnim združenjem različne ugodnosti. Vsakomur, ki se pridruži Open BIM-u pa ponuja:

 • Jasne zahteve in smernice
 • Uporabo Open BIM loga
 • Prostovoljno vključitev

Zakaj se pridružiti Open BIM-u?

Združenja po vsem svetu se srečujejo s problemom reševanja težav pri sodelovanju. Uporabljajo se različni načini reševanja. Vse pogosteje se uporablja »open« sodelovanje na delovnih procesih. Način »open« sodelovanja je vse pogosteje izbran zaradi nujnosti, ker projekti zahtevajo zelo dobro koordinacijo dela in ne zaradi poslovnih strategij.

Open BIM gibanje je povzdignilo »open« sodelovanje na visok nivo, kjer enako misleči strokovnjaki v AEC industriji (Architecture, Engineering, Construction) težijo k temu, da so projekti dobro koordinirani, z malo napakami in kvalitetni.

Če se pridružimo Open BIM gibanju imamo zagotovljene jasne smernice, primere dobre prakse in mednarodno prepoznavnost. »OPEN« SODELOVANJE → BOLJŠI BIM

Kakšni so pogoji, da postanemo člani Open BIM-a?

Open BIM sprejema v svoje vrste ponudnike programske opreme, združenja in projekte v AEC industriji. OPEN BIM™ logo je zagotovilo, da programska oprema popolnoma ustreza »open« sodelovanju. Vsak udeleženec Open BIM programa mora v popolnosti izpolnjevati naslednje pogoje:

Ponudniki programske opreme:

 • Morajo razvijati programe, ki prispevajo k BIM rešitvam v AEC industriji
 • Morajo popolnoma podpirati najnovejši .ifc standard
 • Morajo razvijati rešitve za BIM poslovne procese
 • Morajo javno zagovarjati superiornost Open BIM koncepta
 • Morajo javno promovirati Open BIM koncepta na sledeče načine:
  • Na svoji internetni strani morajo imeti samostojen del namenjen Open BIM-u
  • Na delu internetne strani, ki je namenjen Open BIM-u mora biti napisana uradna Open BIM definicija
  • Na delih internetne strani, ki je namenjen Open BIM-u mora biti uporabljen Open BIM logo
  • Na internetni strani, ki je namenjena Open BIM-u morajo biti napisani odgovori na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)
  • Pri prezentaciji Open BIM-a mora biti uporabljena Open BIM podloga
  • Pri vsaki uradni predstavitvi Open BIM-a mora biti uporabljen Open BIM logo

Združenja v AEC industriji

 • Morajo uporabljati programe, ki jih razvijajo zgoraj opisani ponudniki programske opreme
 • Morajo pri svojih projektih implementirati BIM delovne procese
 • Morajo pri svojih projektih implementirati BIM delovne procese v sodelovanju z drugimi strokami ne glede na programsko opremo, ki jih drugi uporabljajo
 • Morajo javno promovirati Open BIM koncept na sledeče načine:
  • Na svoji internetni strani morajo imeti samostojen del namenjen Open BIM-u
  • Na delu internetne strani, ki je namenjen Open BIM-u mora biti napisana uradna Open BIM definicija
  • Na delih internetne strani, ki je namenjen Open BIM-u mora biti uporabljen Open BIM logo
  • Na internetni strani, ki je namenjen Open BIM-u morajo biti napisani odgovori na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)
  • Lahko uporabljajo Open BIM logo za promocijo projektov

Gradbeni projekti v AEC industriji

 • Morajo zagotavljati enake priložnosti za sodelovanje na projektih ne glede na programsko opremo, ki jo potencialni udeleženci uporabljajo
 • Morajo zagotavljati popolnoma razvit BIM proces skozi celoten AEC projekt
 • Morajo biti popolnoma koordinirani z uporabo Open BIM sodelovanja na AEC delovnih procesih
 • Lahko uporabljajo Open BIM logo za promocijo

Katere ugodnosti ponuja Open BIM za ponudnike programske opreme?

Ponudniki AEC programske opreme, ki so člani Open BIM-a, svojim strankam omogočajo »open« sodelovanje na projektih, kar predstavlja veliko prednost na AEC trgu. Open BIM programska oprema je med seboj kompatibilna in ne omejuje drugih skupin, ki sodelujejo na projektih.

Katere prednosti ponuja Open BIM za združenja v AEC industriji?

V nasprotju s »Close« BIM strategijo, »Open« BIM strategija ponuja velike ugodnosti za člane združenja:

 • Člani združenja lahko delajo s trenutno najboljšimi in najsodobnejšimi rešitvami v njihovi stroki brez tveganja izključitve iz projektov BIM
 • Člani združenja lahko popolnoma posodabljajo in nadgrajujejo programsko opremo ne glede na projekte pri katerih sodelujejo
 • Integracija poteka dela v veliki meri zmanjša napake pri koordinaciji v primerjavi z golo združljivostjo datotek različnih programskih orodij.
 • »Odprti« standardi omogočajo dostopnost do BIM podatkov v celotnem življenjskem ciklu zgradbe

Katere prednosti ponuja Open BIM za gradbene projekte v AEC industriji?

Gradbeni projekti so sami po sebi produkti s svojim lastnim trgom. Z vse manjšimi razlikami v gradbenih materialih in med tehnologijami lahko open BIM s svojimi lastnostmi, kot je recimo prenosljivost, v veliki meri poveča potencialno vrednost projekta na tržišču. Open BIM ponuja projektom pozitivno oznako, ki omogoča lastnikom, upravljavcem in najemnikom boljše možnosti za nadaljnjo uporabo digitalnega modela zgradbe. Vrednost BIM informacij pridobiva višjo in višjo vrednost, vse bolj, ko zgradba prehaja v kasnejše življenjske cikle.

Katere so ključne težave sodelovanja pri AEC projektih?

AEC projekti, tudi najmanjši, vključujejo resne izzive pri sodelovanju. Uspešno izvedeni gradbeni projekti so rezultat sodelovanja različnih profesionalnih ekip, na primer: arhitektov, različnih inženirjev, ekip glavnega izvajalca ter ekip podizvajalcev. Te ekipe imajo pogosto različne prioritete in pripadajo neodvisnim združenjem z navzkrižnimi interesi. Kot posledica tega so v večini AEC projektov prisotni naslednji problemi sodelovanja:

 • Pomanjkanje sodelovanja pri delovnih procesih → skupine ne usklajujejo svojega dela, ampak si le delijo dokumentacijo
 • Izgubljene informacije med prevajanjem podatkov → originalni podatki morajo biti prevedeni tako, da so uporabni za druge skupine
 • Problemi pri interpretaciji podatkov, pridobljenih od drugih skupin → podatki postanejo prave informacije šele takrat, ko imamo dogovorjen postopek interpretacije
 • Omejena uporaba podatkov, pridobljenih od drugih skupin → informacije, ki jih ustvari ena skupina, ne morejo biti v popolnosti izrabljene v drugih skupinah
 • Nedoslednost pri obveščanju o nastalih spremembah → usklajevanje ne pomeni enkratne izmenjave podatkov, temveč stalen, dvosmeren proces
 • Pomanjkanje usklajevanja med strokami → popolno usklajevanje med strokami reši probleme, kot so »collision detection« (detekcija trka), »quantity takeoffs« (popis materiala in količin) in »constructability issues« (težave konstrukcije)
 • Neobstoj natančnega in pravega modela za konstrukcijo → zaradi poznega usklajevanja in zapravljenega čas za izdelavo 2D načrtov je konstrukcija narejena na podlagi skic namesto popravljenih načrtov

Kakšne načine reševanja težav pri sodelovanju poznamo?

Poznamo tradicionalni, »platform« in »open« način reševanja težav pri sodelovanju.

 • Za tradicionalni način je značilna uporablja tiskane dokumentacije za različne stroke pri projektih. Za koordinacijo med različnimi sistemi zgradbe se uporabljajo različne table. Pojavili so se elektronskimi ekvivalenti za klasični papir, vendar način kot tak, je še vedno enak.
 • S pojavo in uveljavitvijo modeliranja se pojavi tudi BIM. BIM delimo na dva osnovna načina.
  • Za »Platform« način je značilno, da se model naredi z enim programom, ki ga uporabljajo različne stroke.
  • Za »Open« način je značilno, da se model naredi z več programi, ki ga uporabljajo različne stroke.

Kaj so značilnosti tradicionalnega načina?

Tradicionalni način interdisciplinarnega sodelovanja bazira na 2D tehnologiji (papirna dokumentacija, .dwg format, .pdf format, … ). Karakteristike tradicionalnega načina so:

 • Omejeno sodelovanje pri delovnih procesih → celoten delovni proces se preveč zanaša na pripravljenost za sodelovanje med različnimi strokovnimi skupinami
 • Težavno prevajanje podatkov → celoten delovni proces bazira na formatih, ki povzročajo številne izgube podatkov
 • Ne da se izkoriščati drugih podatkov → zaradi razlik v normah dokumentacije se ne da izkoriščati drugih podatkov
 • Ni popolne koordinacije projekta → zaradi 2D narave delovnih procesov, projekti ne morejo biti koordinirani iz enega mesta ali enega modela


Kaj so značilnosti »platform« načina?

Prvi pomemben način BIM sodelovanja je »platform« način. Pri »platform« načinu, za izdelavo modela, različne strokovne skupine uporabljajo eno programsko družino. Skupek kompatibilnih podatkov, ki tvorijo tak model, ima sam po sebi resne pomanjkljivosti:

 • Prevajanje podatkov ni možno → ta način je obljubljal, da bo rešil vse težave koordinacije, ker prevajanje podatkov ni možno. Na žalost temu ni tako in način ni zmožen reševati vseh težav
 • Ne da se izkoriščati drugih podatkov → čeprav se »platform« način sklicuje na BIM, različne stroke ne morejo izkoriščati integracije. V tem smislu »platform« način ne prinaša prednosti
 • Težave s kompatibilnostjo → Vsi, ki so udeleženi pri projektu morajo imeti enako platformo in enako verzijo programa, če hočejo sinhroniziran model. Če le eden od udeležencev nima ustreznega programa ali verzije programa (potreben je enoten urnik posodabljanja programske opreme) lahko to povzroči težave za vse udeležene pri projektu

Kaj so značilnosti »open« načina?

Drugi pomemben način BIM sodelovanja je »open« način sodelovanja na delovnih procesih, ki zadovolji vse potrebe podjetji in projektov. Na ta način lahko izbiramo kdo bo sodeloval pri projektu glede na stopnjo profesionalnosti ne glede na programsko opremo, ki jo uporablja. Značilnosti »open« načina so:

 • Neodvisnost sistema → kot že ime »open« nakazuje, način omogoča, da se lahko združujejo različne stroke z uporabo najsodobnejših programskih orodij ne da bi izgubili prednosti sodelovanja na projektih, ki bazirajo na 3D modelih
 • Obvladovanje in integriteta podatkov na »open« BIM projektih → v realnosti se od različnih stok pričakuje, da popolno in odgovorno obvladujejo svoje podatke. Z »open« sodelovanjem na delovnih procesih je integriteta in obvladovanje podatkov v popolnosti omogočeno. Obvladovanje in koordinacija projektov je popolna.
 • Transparentnost delovnih procesov → »open« sodelovanje omogoča transparentne protokole in interpretacije podatkov za vse potencialne rešitve, ki se pojavljajo skozi faze projektov
Nazaj na vrh